Bình Phước:

CĐ Cty Shyang Ta khánh thành phòng vắt, trữ sữa mẹ cho công nhân

Cắt băng khánh thành phòng vắt, trữ sữa mẹ cho công nhân. Ảnh: P.V
Cắt băng khánh thành phòng vắt, trữ sữa mẹ cho công nhân. Ảnh: P.V
Cắt băng khánh thành phòng vắt, trữ sữa mẹ cho công nhân. Ảnh: P.V
Lên top