CĐ Cty Điện lực Bắc Kạn: Chủ động ngăn ngừa các sự cố, đảm bảo ATVSLĐ - PCCN