CĐ Công ty Formosa Hà Tĩnh trao quà Tết cho công nhân lao động

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch CĐCS Công ty FHS trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ.
Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch CĐCS Công ty FHS trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ.
Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch CĐCS Công ty FHS trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ.
Lên top