CĐ Công thương VN: Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Lên top