CĐ Công thương VN tham dự Hội nghị Quan hệ Lao động CĐ ô tô châu Á

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: C.T
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: C.T
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: C.T
Lên top