Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công thương VN: Tăng cường hợp tác với CĐ Thương mại và Dịch vụ Pháp