Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công thương VN: Phổ biến công tác tổ chức đại hội CĐ các cấp