Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công thương VN: Lần đầu tổ chức lớp Đại học Lý luận và Nghiệp vụ cho cán bộ CĐ

Các học viên tham gia lớp học tại buổi khai giảng. (Ảnh: Hồ Nga)
Các học viên tham gia lớp học tại buổi khai giảng. (Ảnh: Hồ Nga)