CĐ Công thương VN hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên tỉnh Thừa Thiên Huế

Lễ bàn giao nhà cho đoàn viên Võ Công Nhật - CĐCS Cty CP thủy điện Bình Điền (Ảnh: Ngọc Chi)
Lễ bàn giao nhà cho đoàn viên Võ Công Nhật - CĐCS Cty CP thủy điện Bình Điền (Ảnh: Ngọc Chi)