CĐ Công thương VN có chủ tịch mới

Tân Chủ tịch CĐ Công thương VN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.M
Tân Chủ tịch CĐ Công thương VN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.M
Tân Chủ tịch CĐ Công thương VN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.M
Lên top