CĐ Công thương Việt Nam: Khích lệ đoàn viên làm việc năng suất, chất lượng

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho CĐCS. Ảnh: Thuỳ Linh
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho CĐCS. Ảnh: Thuỳ Linh
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho CĐCS. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top