CĐ Công Thương Thái Bình: Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên Vũ Thành Tô. Ảnh Bá Mạnh
Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên Vũ Thành Tô. Ảnh Bá Mạnh
Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên Vũ Thành Tô. Ảnh Bá Mạnh
Lên top