CĐ Công thương Thái Bình: Tập trung chăm lo đoàn viên, hướng về cơ sở

Lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình trao giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh tặng các tập thể và cá nhân tại hội nghị. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình trao giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh tặng các tập thể và cá nhân tại hội nghị. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình trao giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh tặng các tập thể và cá nhân tại hội nghị. Ảnh Bá Mạnh
Lên top