CĐ Công Thương Hải Phòng ủng hộ 535 triệu đồng công nhân các tỉnh phía Nam

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp hỗ trợ người lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp hỗ trợ người lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp hỗ trợ người lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top