CĐ Công Thương Hải Phòng: Tập huấn an toàn giao thông cho 300 CNLĐ

300 CNLĐ tham gia chương trình tập huấn an toàn giao thông của Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh C.H
300 CNLĐ tham gia chương trình tập huấn an toàn giao thông của Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh C.H
300 CNLĐ tham gia chương trình tập huấn an toàn giao thông của Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh C.H
Lên top