CĐ Công Thương Hải Phòng sẽ có thoả ước lao động tập thể nhóm DN năm 2021

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh MD
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh MD
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top