CĐ Công Thương Hải Phòng: Hơn 100 CNLĐ được phổ biến Bộ Luật lao động 2019

Lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao đổi với người lao động về điểm mới Bộ luật lao động 2019. Ảnh CĐ CT
Lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao đổi với người lao động về điểm mới Bộ luật lao động 2019. Ảnh CĐ CT
Lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao đổi với người lao động về điểm mới Bộ luật lao động 2019. Ảnh CĐ CT
Lên top