Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Tuyên dương 87 CNLĐ giỏi và CBCĐ tiêu biểu