Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Tập huấn nghiệp vụ cho CBCĐ khu vực miền Trung