Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Khánh thành và gắn biển công trình “Hệ thống thu hồi nước ngưng”