CĐ Công an Nhân dân và LĐLĐ TP. Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp công tác

Công đoàn CAND và LĐLĐ. TP Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp công tác - Ảnh TD
Công đoàn CAND và LĐLĐ. TP Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp công tác - Ảnh TD