CĐ Công an Nhân dân: Hàng trăm sổ tiết kiệm tặng các đối tượng chính sách

Khung cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Xuân Huy)
Khung cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Xuân Huy)