Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Công an Nhân dân: Gần 600 VĐV tham dự Hội thao CNLĐ lần thứ X