CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN: Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đồng chí Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị (Ảnh: TLĐ)
Đồng chí Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị (Ảnh: TLĐ)