CĐ cơ quan Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức đại hội điểm

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH CĐCS  nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Trần Thị Phượng
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Trần Thị Phượng