CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội không ngừng đổi mới hoạt động CĐ

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của LĐLĐ TP. Hà Nội cho CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của LĐLĐ TP. Hà Nội cho CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của LĐLĐ TP. Hà Nội cho CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top