CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS LĐLĐ tỉnh khóa XV. Ảnh: K.N
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS LĐLĐ tỉnh khóa XV. Ảnh: K.N
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS LĐLĐ tỉnh khóa XV. Ảnh: K.N
Lên top