CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ
Lên top