CĐ các trường ĐH, CĐ trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội: 100% CB, đoàn viên, NGNLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định