CĐ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội: 100% NGNLĐ được đóng BHXH