CĐ các Khu kinh tế Hà Tĩnh phát triển hơn 1500 đoàn viên

Tập thể CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Tập thể CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Tập thể CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top