CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Cán bộ Công đoàn vận động chủ nhà giảm giá thuê trọ người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Công đoàn vận động chủ nhà giảm giá thuê trọ người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Công đoàn vận động chủ nhà giảm giá thuê trọ người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top