CĐ các Khu Công nghiệp Tuyên Quang biểu dương điển hình tiên tiến

3 tập thể và 59 cá nhân điển hình tiên tiến đã được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang biểu dương. Ảnh: Ngọc Phượng
3 tập thể và 59 cá nhân điển hình tiên tiến đã được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang biểu dương. Ảnh: Ngọc Phượng
3 tập thể và 59 cá nhân điển hình tiên tiến đã được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang biểu dương. Ảnh: Ngọc Phượng
Lên top