CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ: Phát động Tháng Công nhân năm 2018

Các đại biểu trao hỗ trợ tiền xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Trần Thị Ngà ở khu 12, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì là công nhân Công ty TNHH Sheshin Việt Nam.
Các đại biểu trao hỗ trợ tiền xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Trần Thị Ngà ở khu 12, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì là công nhân Công ty TNHH Sheshin Việt Nam.
Các đại biểu trao hỗ trợ tiền xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Trần Thị Ngà ở khu 12, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì là công nhân Công ty TNHH Sheshin Việt Nam.
Lên top