CĐ các Khu công nghiệp Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 91 năm Công đoàn Việt Nam

Các CĐCS trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tình Tiền Giang tham gia trò chơi chạy xe honda chậm. Ảnh: Lý Oanh
Các CĐCS trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tình Tiền Giang tham gia trò chơi chạy xe honda chậm. Ảnh: Lý Oanh
Các CĐCS trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tình Tiền Giang tham gia trò chơi chạy xe honda chậm. Ảnh: Lý Oanh
Lên top