CĐ các Khu công nghiệp Hải Dương ký thoả thuận hợp tác với 7 doanh nghiệp

7 doanh nghiệp cam kết mang lại những ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐHD.
7 doanh nghiệp cam kết mang lại những ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐHD.
7 doanh nghiệp cam kết mang lại những ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐHD.
Lên top