CĐ các khu công nghiệp Hải Dương biểu dương 150 điển hình tiên tiến

Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Diệu Thuý
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Diệu Thuý
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Diệu Thuý
Lên top