CĐ các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyên dương 99 cá nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2017 - 2018

Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao thưởng cho các cá nhân. Ảnh: XH
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao thưởng cho các cá nhân. Ảnh: XH
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao thưởng cho các cá nhân. Ảnh: XH
Lên top