CĐ các KCN và Chế xuất Hà Nội tổ chức 90 năm ngày CĐVN

Đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Đ
Đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Đ
Đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Đ
Lên top