CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân

Đại tá Tạ Đức Ninh phổ biến kiến thức về phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội tới CNLĐ.
Đại tá Tạ Đức Ninh phổ biến kiến thức về phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội tới CNLĐ.
Đại tá Tạ Đức Ninh phổ biến kiến thức về phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội tới CNLĐ.
Lên top