CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát công nhân lao động

Mẫu pano chuẩn bị cho liên hoan tiếng hát CNLĐ trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.
Mẫu pano chuẩn bị cho liên hoan tiếng hát CNLĐ trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.
Mẫu pano chuẩn bị cho liên hoan tiếng hát CNLĐ trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.
Lên top