Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên: Tập huấn kỹ năng thương lượng ký kết TƯLĐTT