CĐ các KCN tỉnh Thái Bình trao 700 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Đồng chí Phạm Văn Ca – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình - tặng quà CNLĐ khó khăn.
Đồng chí Phạm Văn Ca – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình - tặng quà CNLĐ khó khăn.
Đồng chí Phạm Văn Ca – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình - tặng quà CNLĐ khó khăn.
Lên top