CĐ các KCN tỉnh Thái Bình sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Các đại biểu tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm của CĐ các KCN tỉnh Thái Bình.
Các đại biểu tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm của CĐ các KCN tỉnh Thái Bình.
Các đại biểu tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm của CĐ các KCN tỉnh Thái Bình.
Lên top