CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội cho CNLĐ