CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Trao quyết định thành lập CĐCS

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần DHA Ninh Bình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần DHA Ninh Bình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần DHA Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top