CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong CNVCLĐ năm 2019

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: NT
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: NT
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: NT
Lên top