CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Thành lập CĐCS, kết nạp 262 đoàn viên

Đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phổ biến một số quy định, quyền lợi khi tham gia tổ chức công đoàn. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phổ biến một số quy định, quyền lợi khi tham gia tổ chức công đoàn. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phổ biến một số quy định, quyền lợi khi tham gia tổ chức công đoàn. Ảnh: NT
Lên top