CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Thành lập CĐCS đầu tiên trong năm 2021

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao Quyết định thành lập Công đoàn và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐ Công ty. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao Quyết định thành lập Công đoàn và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐ Công ty. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao Quyết định thành lập Công đoàn và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐ Công ty. Ảnh: NT
Lên top