CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Thăm, tặng quà lao động làm việc “3 tại chỗ”

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ đang làm việc theo phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ đang làm việc theo phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ đang làm việc theo phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp. Ảnh: NT
Lên top